Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Tilkynning um undirritun Regins hf. á samkomulagi um kaup á hlutabréfum í Klasa fasteignum ehf.

17.11.2013

Undirritað var þann 16. nóvember sl. samkomulag milli Regins hf. og eigenda fasteignafélagsins Klasa fasteigna ehf. um sölu á öllum hlutum í félaginu til Regins hf.  

Kaupin á félaginu miðast við að heildarvirði Klasa sé 8.250 m.kr. og að greitt verði fyrir eignarhluti í félaginu með hlutafé í Reginn hf.  að nafnverði 128.700.000 kr. auk peningagreiðslu. Nýtt hlutafé í Reginn hf. sem sérstaklega þarf að gefa út vegna kaupanna miðast við fast gengi 13,63 krónur á hlut sem var lokagengi þann 15. nóvember sl.  í Kauphöll.

Fjárhagsstaða Klasa er sterk, útleiguhlutfall er hátt og leigutekjur góðar eða yfir 700 m.kr á ársgrundvelli.  Félagið er fjármagnað með skráðum skuldabréfaflokki, KLS1, fagfjárfestasjóði í vörslu Stefnis hf.   Fasteignasafn Klasa, sem Reginn hf. eignast verði af kaupunum, telur 9 fasteignir og er heildarfermetrafjöldi fasteignasafnsins um 28.500 fermetrar.  Fasteignirnar eru eftirfarandi:

Skútuvogur 2,  Bíldshöfði 9 (7. hæð),  Síðumúli 7-9 (hluti) og Síðumúli 28, Guðríðarstígur 6-8 og Hádegismóar 4, allar staðsettar í Reykjavík.                                   

Litlatún 3 og Garðatorg 1 í Garðabæ.

Eyrartröð 2a í Hafnafirði.

Leigutakar eru um 30 talsins. Helstu leigutakar eru Vodafone, Hagkaup, Árvakur, Garðabær og Víðir. Safnið er einkar glæsilegt og vel við haldið og eignirnar sem um er að ræða eru allar í 100% eigu félagsins utan Síðumúla 7-9 og Bíldshöfða.

Undirritað samkomulag aðilanna er með fyrirvara um að niðurstaða áreiðanleikakannana leiði ekki í ljós atriði sem breyta að verulegu leyti því mati Regins sem lagt er til grundvallar kaupunum. Auk þess er fyrirvari um að hluthafafundur í Reginn hf. falli frá forgangsrétti til áskriftar á hinu nýja hlutafé, samþykki Samkeppniseftirlitsins og að nýtt hlutafé verði skráð í Kauphöll.

Ef af kaupunum verður er áætlað að EBITDA Regins hækki um rúmlega 20% miðað við útgefna rekstrarspá fyrir 2014 og eignasafn stækki um 15%.  Kaupin eru í samræmi við  fjárfestingastefnu Regins hf. sem felur í sér markmið um að auka hlutdeild í skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði og stækkun með innri vexti og fjárfestingu í arðbæru atvinnuhúsnæði.

Núverandi eigendur Klasa eru einkafjárfestar með mikla reynslu og sérþekkingu á því sviði sem Reginn starfar á. Nýr eignarhlutur í Reginn ef af verður yrði um 9%.   Sigla ehf. er seljandi 95% hlutar Í Klasa fasteignum og mun eftir viðskiptin eignast um 8,6% hlut í Reginn og yrði því með stærstu hluthöfum í félaginu.  Sigla lítur á viðskiptin sem langtímafjárfestingu í Reginn hf. og hefur því samþykkt sölubann á hlutum sínum í félaginu í 9 mánuði frá greiðsludegi.

„ Eigendur Klasa fasteigna fagna því að ganga til liðs við Reginn hf.  sem hefur haft forystu í því að byggja upp fasteignafélag með breiðu eignarhaldi fagfjárfesta og almennings.  

Klasa fasteignum hefur verið stýrt af Klasa ehf. sem hefur undanfarin misseri lagt aukna áherslu á fasteignaþróunarverkefni, bæði fyrir tengd félög og fyrir þriðja aðila.  Á vegum Klasa er nú m.a. unnið að uppbyggingu í miðbæ Garðabæjar og við Mánatún í Reykjavík og í undirbúningi er mikil uppbygging á lóðum við Elliðaárvog.   Undanfarið hefur starfsemi Klasa í fasteignaþróun aukist mikið m.a. vegna nýrra samstarfssamninga við umsvifamikla fjárfesta og stefnt er að frekari vexti í fasteignaþróun í kjölfar þessara viðskipta.“ Segja Tómas Kristjánsson og Finnur Reyr Stefánsson eigendur Siglu ehf.

Ráðgjafi Reginn hf. í viðskiptum þessum er Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans  og ráðgjafi Klasa fasteigna ehf. er Arctica Finance.

„Með kaupunum á Klasa fasteignum heldur Reginn áfram að eflast og stækka í samræmi við fjárfestingarstefnu félagsins.  Safn Klasa fasteigna hentar mjög vel inn í rekstur Regins. Reynslumiklir eigendur Klasa munu styrkja eigendahóp Regins enn frekar.“ segir Helgi S. Gunnarsson forstjóri Regins hf.