Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Reginn ehf. auglýsir eftir verkefnastjóra

14.2.2012

Reginn ehf. auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra hjá félaginu. Reginn ehf. er einkahlutafélag í eigu Landsbankans.

Reginn ehf. auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra hjá félaginu. Reginn ehf. er einkahlutafélag í eigu Landsbankans. Tilgangur félagsins er að annast umsýslu og rekstur fasteigna og fasteignafélaga. Í því felst að félagið leigir
út, kaupir og selur fasteignir. Reginn vinnur auk þess að uppbyggingu og þróun einstakra fasteignaverkefna.

Félagið á dótturfélög sem sérhæfa sig í ákveðnum tegundum fasteigna, svo sem atvinnuhúsnæði, íbúðarhúsnæði og
þróunarverkefnum. Félagið verður skráð í Kauphöll Íslands á fyrri hluta árs 2012.

Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af verkefnastjórnun. Megin verkefnið verður umsjón með „Laugavegsreitum“ sem félagið er að kaupa og mun þróa áfram og selja.

Helstu verkefni

 • Verkefnastjórnun við uppbyggingar- og þróunarverkefni.
 • Undirbúningur, stjórnun og eftirlit með verkefnum á sviði fasteignauppbyggingar og reksturs.
 • Áætlanagerð á sviði byggingaframkvæmda og fasteignareksturs ásamt eftirfylgni og frávikagreiningu.
 • Stjórnun byggingatæknilegra verkefna, s.s. umsjón með samningum við ráðgjafa, verktaka og þá aðila sem koma að viðkomandi verkefnum.
 • Útboð, almenn innkaup og samningagerð á sviði fasteignareksturs.
 • Þátttaka í áætlanagerð og hagkvæmnisútreikningum.

Hæfniskröfur og eiginleikar

 • Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði, arkitektúrs eða sambærilegt.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Frumkvæði og fagmennska í starfi.
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 • Færni í samskiptum og þægilegt viðmót.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Júlía Björgvinsdóttir, Reginn ehf., í síma 512 8900

Umsóknir og fylgigögn sendist á julia@reginnehf.is merkt „Reginn ehf. verkefnastjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2011.

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.