Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Lánsfjármögnun Smáralindar lokið

18.12.2012

Smaralind

Í tilkynningu Regins hf. þann 19. nóvember sl. kom fram að samið hefði verið um endurfjármögnun félagsins. Undanfarnar vikur hefur verið unnið að áreiðanleikakönnun og hefur hún farið fram án athugasemda og umræddri lánsfjármögnun því lokið. Umrætt lán er að fjárhæð 9 milljarðar. Fjármögnunin er verðtryggð til 30 ára og ber 3,95% fasta vexti. Heimilt er að greiða upp lánið eftir 5 ár. Fjármögnunin er með jöfnum afborgunum og greiðsluferlið er 30 ár. Hluti af láninu eða um 1,5 milljarður verður nýtt til þess að greiða upp óhagstæðari lán í Regins samstæðunni. Skuldabréf tengd fjármögnuninni verða skráð í Kauphöll Íslands, Nasdaq OMX Iceland. Lánveitandi og útgefandi skuldabréfa er REG 2 Smáralind fagfjárfestasjóður í rekstri Stefnis hf.