Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Endurnýting í framkvæmdum

28.6.2023

Unnið er að endurskipulagingu 3. hæðar í Smáralind en þar verða m.a. skrifstofur Regins og önnur skrifstofurými til útleigu staðsett. Framkvæmdir standa nú yfir en stefnt er á verklok síðari hluta árs.

Við framkvæmdir sem slíkar fellur stundum til efni sem ekki er hægt að nýta í því tiltekna verkefni. Reginn hefur sett upp og tekið í notkun miðlæga geymslu fyrir allt endurnýtanlegt byggingarefni, húsbúnað, tæki og vörur. Þetta efni er síðan hægt að nota í aðrar framkvæmdir, í viðhald eða til endursölu. Allt efni sem flutt er í geymsluna er skráð í gagnagrunn og með því móti hefur framkvæmda- og viðhaldssvið auðveldan aðgang að upplýsingum um hvað sé laust til endurnýtingar hverju sinni.

Að auki er félagið með samning við Efnisveituna sem sérhæfir sig í endursölu á endurnýtanlegu efni. Með þessu framtaki vill félagið stuðla að ábyrgri neyslu og framleiðslu. Í endurskipulagningunni sem nú á sér stað hafa m.a. innréttingar, hurðir, kerfisloftaplötur og hreinlætistæki verið sett í geymslu og skráð til sölu hjá Efnisveitunni og hefur hluti af því nú þegar verið seldur.

Í samræmi við sjálfbærnistefnu Regins og í takt við hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins verður það sem hægt er að endurnýta, nýtt aftur. Til að mynda var haldið til haga allri steinull við niðurrif sem kemur til með að nýtast aftur í uppbyggingu, en áætlað er að um 80% af einangrun í gifsveggjum verði nýtt aftur. Til viðbótar verður efni eins og gipsplötur, lagnastigar, rafmagnssúlur og grindur í kerfisloft endurnýtt. Slík endurnýting er bæði hagkvæm og umhverfisvæn. Allt sem ekki verður hægt að endurnýta er vandlega flokkað fyrir förgun.