Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Árshlutareikningur Regins hf. fyrstu níu mánuði ársins 2014

25.11.2014

Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar til 30. september 2014 var samþykktur af stjórn þann 25. nóvember.

·        Rekstrartekjur námu 3.458 milljón króna.

·        Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir var 2.183 milljónir króna.

·        Hagnaður eftir  tekjuskatt nam 1.182 milljónum króna.

  • Fjárfestingareignir voru metnar á 52.140 milljónir króna

·        Vaxtaberandi skuldir voru 32.251  milljónir króna í lok tímabilsins samanborið við 24.837 milljónir kr. við árslok 2013.

·        Handbært fé frá rekstri nam 1.049 milljónum króna.

·        Eiginfjárhlutfall er 32%.

·        Hagnaður á hlut var 0,86 samanborðið við 0,84 árið áður.

 

Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.) Fjöldi hluthafa við lok september er 647.

Rekstur og afkoma

Afkoma Regins á tímabilinu var góð og í ágætu samræmi við áætlun félagsins. Rekstrartekjur námu 3.458 milljón króna og þar af námu leigutekjur 3.065 milljónum króna. Hækkun leigutekna frá sama tíma fyrra árs er um 18%. Rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir var 2.183 milljónum króna og hefur aukist um 19% frá sama tíma fyrra árs.

Eignasafn og efnahagur

Eignasafn Regins samanstendur af fullgerðu atvinnuhúsnæði með háu útleiguhlutfalli og traustum leigutökum. Í lok september 2014 átti Reginn 53 fasteignir. Heildarfermetrafjöldi fasteignasafnsins var um 223 þúsund fermetrar. Útleiguhlutfall fasteignasafnsins var 97% miðað við þær tekjur sem 100% útleiga gæfi. Stærstu eignir Regins eru verslunarmiðstöðin Smáralind í Kópavogi og Egilshöll í Grafarvogi.

Fasteignasafn Regins er metið á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Safnið er metið í lok hvers uppgjörtímabils í tengslum við gerð árshluta og ársreiknings og við matið er stuðst við núvirt framtíðar sjóðsflæði einstakra eigna. Matsbreyting á tímabilinu er 630 milljónir króna.


Kynning

Samhliða birtingu á þessu uppgjöri boðar Reginn til opins kynningarfundar miðvikudaginn 26. nóvember kl. 08:30 í  Listasafni Íslands, Fríkirkjuvegi 7 á 2. hæð. Helgi S. Gunnarsson, forstjóri félagsins mun kynna afkomu þriðja ársfjórðungs 2014. Skráning á kynningarfundinn fer fram í gegnum netfangið: fjarfestatengsl@reginn.is.

Fundinum verður einnig varpað í gegnum netið á eftirfarandi slóð:

http://streymi.nyherji.is/Mediasite/Play/7395499fa351456298b9f99b0f1515051d