Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar 2017 til 31. mars 2017

6.6.2017
Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar 2017 til 31. mars 2017 var samþykktur af stjórn þann 30. maí.

Árshlutareikningur Regins hf. 1. janúar 2017 til 31. mars 2017 var samþykktur af stjórn þann 30. maí.

· Rekstrartekjur námu 1.643 m.kr.

· Vöxtur leigutekna frá fyrra ári var 9%.

· Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir var 1.020 m.kr., og jókst um 2% frá fyrra ári.

· Bókfært virði fjárfestingareigna í lok tímabils er 84.086 m.kr. Matsbreyting á tímabilinu var 331 m.kr.

· Hagnaður eftir tekjuskatt nam 620 m.kr. sem er lækkun um 17% frá fyrra ári.

· Handbært fé frá rekstri nam 1.066 m.kr.

· Vaxtaberandi skuldir voru 49.259 m.kr. í lok tímabilsins samanborið við 49.499 m.kr. í árslok 2016. Skuldsetning sem hlutfall af fjárfestingareignum er 59%.

· Eiginfjárhlutfall er 35%.

· Hagnaður á hlut fyrir tímabilið er 0,4 en var 0,52 fyrir sama tímabil í fyrra.

Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.), fjöldi hluthafa þann 31. mars sl. voru 766.