Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Aðgerðir vegna greiðsluerfiðleika fyrirtækja

14.2.2012

Bankaráð Landsbankans, NBI hf., hefur samþykkt leiðbeiningar um aðgerðir vegna greiðsluerfiðleika fyrirtækja. Þessar upplýsingar eru aðgengilegar á vef bankans.

Leiðbeiningarnar taka til þess hvernig staðið skuli að endurskipulagningu fjárhags fyrirtækja sem eru í viðskiptum við bankann og sem eiga í erfiðleikum.

Þær eru framhald af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 2. desember 2008 um hvernig skuli bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja og er ætlað að útfæra betur þau tilmæli sem þar eru tilgreind. Leiðbeiningar til starfsmanna taka til þeirra atriða sem gæta þarf að en er ekki ætlað að fela í sér fastmótaðar reglur.

Við framkvæmd starfa sinna ber starfsmönnum að hafa í heiðri leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 1/2004 um þátttöku viðskiptabanka, sparisjóða og lánafyrirtækja í atvinnustarfsemi og starfsheimildir þeirra skv. 20.-22. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Meðfylgjandi eru leiðbeiningar Landsbankans og glærukynning.

Prentvæn útgáfa

Glærukynning - Aðgerðir Landsbankans