Sjálfbærni

Stefnur

Grænir leigusamningar

Bæklingar og skýrslur

Umhverfisvottanir fasteigna

Sjálfbærnistefna

Hafðu samband

Lánsfjármögnun Regins Atvinnuhúsnæðis lokið

14.1.2014

Gengið var í dag frá sölu eignatryggðra skuldabréfa til fjármögnunar á Reginn atvinnuhúsnæði ehf., sem er dótturfélag Regins hf. Fjármögnunin er verðtryggð með jöfnum afborgunum til 30 ára og ber 3,85% fasta vexti en gjalddagar vaxta og afborgana eru tvisvar á ári. Heimilt er að greiða upp lánið eftir 5 ár. Lánið verður nýtt til uppgreiðslu óhagstæðri lána og lána sem falla á gjalddaga seinna á árinu. Heildarstærð skuldabréfaflokksins er 9,5 milljarðar og var sala á öllum flokknum kláruð í dag. Skuldabréf tengd fjármögnuninni verða skráð í Kauphöll Íslands, Nasdaq OMX Iceland en Íslandsbanki verður umsjónaraðili skráningar. Lánveitandi og útgefandi eignatryggðu skuldabréfanna er REG3A fjármögnun, fagfjárfestasjóður en rekstraraðili sjóðsins er ALDA sjóðir hf.

Áætlaður ávinningur félagsins vegna lægri vaxtakjara er um 50 m.kr. á ársgrundvelli.

Auk endurfjármögnunar Regins atvinnuhúsnæðis hefur einnig verið lokið við endurfjármögnun á dótturfélögum félagsins sem hýsa Egilshöll og Smáralind og er þetta því skref í að ljúka við endurfjármögnun samstæðu Regins hf.

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á atvinnuhúsnæði. Fasteignasafn Regins telur 45 fasteignir og er heildarfermetrafjöldi fasteignasafnsins um 192 þúsund fermetrar. 

ALDA sjóðir hf. er rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingasjóða. Félagið rekur auk þess fagfjárfestasjóði.

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka var umsjónaraðili útgáfunnar. Verðbréfamiðlun bankans sá um sölu bréfanna og verður jafnframt með viðskiptavakt á skuldabréfunum í Kauphöll Íslands.


Undirritun Reginn Atvinnuhúsnæði

F.v. Þorkell Magnússon forstöðumaður skuldabréfa hjá Öldu sjóðum hf., Katrín B. Sverrisdóttir framkvæmdastjóri Reginn Atvinnuhúsnæði ehf., Helgi S. Gunnarsson forstjóri Regins, Narfi Þ. Snorrason verkefnastjóri fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka og Jóhann Sigurjónsson fjármálastjóri Regins.